מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות באתרים וכלל דפי הנחיתה

  • https://easy2success.co.il
  • http://thejoker.co.il
  • https://e2s.co.il
  • https://club.easy2success.co.il
  • https://vip.easy2success.co.il
  • https://marketingevolution.co.il
  • https://eme.co.il
  • https://haimfurman.co.il
  • https://artyomalyoshin.co.il
  • https://vip.easy2success.co.il/sp/midjourney-ai-master/

כללי

  1. הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.
  2. בכל מקום בתקנון זה, בו מוזכר "האתר" ו/או "האתרים" ו/או "הנהלת האתר" ו/או "המפעיל", מובהר לך בזאת, כי המדובר על כל האתרים ודפי הנחיתה של הנהלת easy2success, כפי שמופיעים בתקנון תנאי השימוש שלה ובסעיף 3 שלהלן, בין אם לשון תקנון זה ננקטת ברבים (האתרים) ובין אם היא ננקטת ביחיד (האתר), אלא אם צוין אחרת ובמפורש.

מידע אודות המשתמש

  1. מדיניות פרטיות זו מדגימה כיצד הנהלת האתר משתמשת ושומרת על המידע שאתה מספק ומוסר על האתרים ועל דפי הנחיתה, הקיימים כיום – https://easy2success.co.il/money; easy2success.co.il/bor; easy2success.co.il/money; vip.easy2success.co.il; thejoker.co.il; e2s.co.il; e2s.co.il/zoom; eme.co.il או כאלו שיעלו בעתיד (להלן: "האתרים"). כל מידע אישי ו/או אחר שאנו אוספים, נעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף לדיני מדינת ישראל.

סוג הפרטים והמידע

  1. לצורך גלישה, ביקור ושימוש באתרים הנך עשוי להידרש לספק פרטים שונים. אנו עשויים לאסוף גם את המידע הבא: מידע אודות השימוש שלך באתרים ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר ו/או מעלה ו/או מפרסם על גבי האתר.

מידע מקוון בלבד

  1. מדיניות הפרטיות הזו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך באתרים בלבד, כמו גם על מידע שהועלה על ידך אשר קשור במישרין או בעקיפין לאתרים, לרבות (אך לא רק) תגובות וביקורת שהנך משאיר או עשוי להשאיר בעתיד על האתרים במקומות אחרים במרשתת. המידע הנזכר לעיל עשוי בין השאר לשמש ל:
    1. לאפשר ולשפר את הגישה שלך ואת השימוש בשירותים של האתר;
    2. להתאים לך אישית את האתר, שירותיו, לרבות הודעות פרסומיות;
    3. לשפר את שירות הלקוחות;
    4. לנהל טוב יותר את האתר;
    5. לספק לך את השירותים ו/או המוצרים שאתה רוכש;
    6. לשליחת דו"חות, תקשורת שיווקית, מיילים תקופתיים, חשבוניות בדבר שירותים ו/או מוצרים ו/או פרסומים;
    7. לפרסם באתר מידע אודותיך;
  2. אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לסוכנים שלנו או לקבלני המשנה שלנו או לכל צד שלישי אחר למטרות אלה, ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה בגין חשיפת המידע כאמור נגד האתר. חרף האמור, סוכן או קבלן משנה, אשר יקבלו לידם את המידע כאמור, יחויבו להשתמש במידע זה בהתאם לתנאים של מדיניות פרטיות זו ובכפוף לדין החל בתחום הגנת הפרטיות. הובהר לך, כי בגין כל שימוש שלא כדין במידע ,כאמור בסעיף 5, על ידי סוכנים, קבלני משנה או כל צד שלישי, לא תהא לך אפשרות להלין כנגד האתר וכי האתר אינו נושא באחריות לשימוש שלא כדין במידע זה על ידי צדדים שלישיים אלו.
  3. בנוסף, אנו עשויים לחשוף מידע אישי שלך אם וכאשר אנו סבורים כי חשיפה כזו ראויה ו/או נחוצה לשם הציות לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו/או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו/או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר.
  4. כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידך לאתר לצורך עיבוד תקשורת ו/או משלוח דואר פרסומי ו/או הזמנות ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה הבלעדית של שליחת מידע, פרסומות ועדכונים רלוונטיים למשתמש לשימושך באתר האינטרנט, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך.
  5. מקום שהנך מעוניין להפסיק לקבל חומרי שיווק ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום או להסרתך מרשימת התפוצה, המפורטות בצמוד לכל הודעת דוא"ל שהנהלת האתר שולחת למענך.

אבטחה

  1. אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.
  2. אנו נוקטים באמצעים שונים וסבירים כדי לאבטח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.
  3. מידע רגיש שלך יהיה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוצפנים.
  4. פרטים אישיים של המשתמש לא יועברו אל מחוץ לאתר ללא הסכמתך, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל.
  5. מובהר לך בזאת, כי האתר אינו אחראי לכל העברה של פרטים, כאמור בסעיף 13 להלן, שלא כדין על ידי צדדים שלישיים, כגון פורצים ו/או (אך לא רק) תוכנות זדוניות הנועדו שלא כדין להעברה זו.

עוגיות (cookies)

  1. עוגייה היא מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע אודות גולש באתרי האינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש.
  2. אנו משתמשים בעוגיות כדי לפקח ולנתח נתונים על התנועה באתרים וכדי לשמור את העדפות המשתמש לשימוש עתידי באתרים. אנחנו עשויים ליצור קשר ולהתקשר חוזית עם ספקי שירותים כדי לסייע לנו להשתמש באתר ובתנועה בו בצורה יעילה יותר.
  3. ספקים אלה לא מורשים לעשות כל שימוש במידע האישי שנאסף על ידינו למטרות אחרות, מלבד שיפור האתר והמסחר בו, וככל שייעשה שימוש כאמור, הרי הנהלת האתר אינה אחראית לכך.
  4. ניתן לחסום עוגיות דרך הגדרות הדפדפן, אולם אפשרות זו עלולה לגרום לשירותים מסוימים שבאתר להציג תקלה ו/או שלא לפעול כראוי.
  5. פרסומות
  6. האתר ייתכן ויכלול תכנים מסחריים כגון פרסומות וחומר שיווקי המועלים על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו. תכנים אלו יהוו לעיתים פרסום של צדדים שלישיים.
  7. אנו לא אחראים לכל תוצאה של הסתמכות המשתמש על חומר פרסומי זה. אנחנו לא ממליצים ו/או מעודדים אתכם לרכוש את המוצרים או השירותים המוצעים בחומר זה. אחריות על כל חומר שיווקי מצד שלישי מוטלת על הגורם שפירסם אותו במקור, אף אם המפעיל פרסם אותו בשנית באתרו. עבור פיתוח, פרסום, שיווק העסק, אנו רשאים ועשויים להשתמש בכל מידע שאינו אישי.

תנאי שימוש

  1. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש באתר, המפרטים ומרחיבים את תנאי השימוש, הוויתורים וההגבלות השונות. בעצם השימוש באתר, הנך מתחייב כי קראת את תנאי השימוש של האתר והסכמת להם.
  2. ניתן לעיין בתנאי השימוש של האתר בקישור כאן.

הסכמה מדעת

  1. בעצם השימוש באתר, אתה מסכים ומאשר הן תקנון מדיניות הפרטיות של האתרים והן ואת תקנון תנאי השימוש שלהם.

עדכון מדיניות

  1. אנו יכולים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות של האתרים מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק מדי תקופה את העמוד כדי לוודא שאתה מעודכן בכל השינויים.

יצירת קשר

24. האתר מופעל על ידי חברת איזי 2 סקסס אינטרנשיונל בע"מ.

25. בכל שאלה ו/או בקשה, הקשורה לסוגיות של פרטיות ומדיניות זו, אל תהסס ליצור עמנו קשר בכתובת דוא"ל info@easy2success.co.il.
או בכתובת דואר רגיל:
תא דואר: 886, עיר: קרית ים, מיקוד: 2910802.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top

הדרכה מוקלטת אקסקלוסיבית

למד כיצד עובדת השיטה הבדוקה שלנו להפיכת כמעט כל רעיון להכנסה חודשית יציבה
של 3000 – 5000 שקלים